10 inch, 12 inch, 14 inch và các kích cỡ khác của xe đạp điện gấp, gấp các nhà sản xuất xe điện ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nhà sản xuất Trung Quốc, GPS tùy chọn, sạc USB, khóa điện thoại di động, điều khiển ứng dụng di động, hệ thống thu hồi năng lượng , Rất thích hợp cho việc đi lại hiện đại và cuộc sống hàng ngày của xe đạp điện.